Chính sách và điều khoản

Thỏa thuận sử dụng

Công ty TNHH Giải Pháp Trực Tuyến (OnlinE Solution Co., Ltd, sau đây gọi tắt là ESC) cam kết thực hiện các thỏa thuận đã ký kết với khách hàng và đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể trong khả năng cho phép. Khách hàng là...

Read more...

Chính sách và bảo mật

Bảo mật thông tin Điều khoản dịch vụ Công ty TNHH Giải Pháp Trực Tuyến (OnlinE Solution Co., Ltd, sau đây gọi tắt là ESC) chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá...

Read more...