Chính sách đổi trả hàng

Nếu quý khách không ưng ý với mẫu template đã chọn, trong thời gian 7 ngày, ESC sẽ đổi sang 1 template mới với các tính năng tương đương cho quý khách miễn phí.

Nếu quý khách có thêm các yêu cầu khác, ESC sẽ tính thêm chi phí thiết kế theo báo giá tương ứng.