thiết kế web giá rẻ

0

[vc_row][vc_column][rev_slider_vc alias=”banner”]

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]
[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA CHÚNG TÔI” font_container=”tag:h2|font_size:50|text_align:center” use_theme_fonts=”yes” el_class=”escfont”]
[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/6″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”380″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://hanam.com.vn”][vc_custom_heading text=”Siêu thị Hà Nam” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:center” use_theme_fonts=”yes” el_class=”escfont” link=”url:http%3A%2F%2Fhanam.com.vn||target:%20_blank”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”407″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://dienmayhonghung.com”][vc_custom_heading text=”Điện máy Hồng Hưng” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:center” use_theme_fonts=”yes” el_class=”escfont” link=”url:http%3A%2F%2Fdienmayhonghung.com||target:%20_blank”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”417″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://babieskids.vn”][vc_custom_heading text=”Babies & Kids” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:center” use_theme_fonts=”yes” el_class=”escfont” link=”url:http%3A%2F%2Fbabieskids.vn||target:%20_blank”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”420″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://nppthucam.vn”][vc_custom_heading text=”Nhà phân phối Thu Cẩm” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:center” use_theme_fonts=”yes” el_class=”escfont” link=”url:http%3A%2F%2Fnppthucam.vn||target:%20_blank”][/vc_column_inner][/vc_row_inner]
[vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”415″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://hoanlongcomputer.com.vn”][vc_custom_heading text=”Hoàn Long Computer” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:center” use_theme_fonts=”yes” el_class=”escfont” link=”url:http%3A%2F%2Fhoanlongcomputer.com.vn||target:%20_blank”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”416″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://lpj.com.vn”][vc_custom_heading text=”Lộc Phúc Jewelry” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:center” use_theme_fonts=”yes” el_class=”escfont” link=”url:http%3A%2F%2Flpj.com.vn||target:%20_blank”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”413″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://paragonsaigon.com”][vc_custom_heading text=”Khách sạn Paragon Sài Gòn” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:center” use_theme_fonts=”yes” el_class=”escfont” link=”url:http%3A%2F%2Fparagonsaigon.com||target:%20_blank”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”418″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://cli2per.com”][vc_custom_heading text=”Cli2per” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:center” use_theme_fonts=”yes” el_class=”escfont” link=”url:http%3A%2F%2Fcli2per.com||target:%20_blank”][/vc_column_inner][/vc_row_inner]
[vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”389″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://dav.edu.vn”][vc_custom_heading text=”Học viện Ngoại giao Việt Nam” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:center” use_theme_fonts=”yes” el_class=”escfont” link=”url:http%3A%2F%2Fdav.edu.vn||target:%20_blank”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”393″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://pvu.edu.vn”][vc_custom_heading text=”Đại học Dầu khí” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:center” use_theme_fonts=”yes” el_class=”escfont” link=”url:http%3A%2F%2Fpvu.edu.vn||target:%20_blank”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”890″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://dhtv.edu.vn”][vc_custom_heading text=”Đại Học Trưng Vương” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:center” use_theme_fonts=”yes” el_class=”escfont” link=”url:http%3A%2F%2Fdhtv.edu.vn||target:%20_blank”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”419″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://lvcfund.org.vn”][vc_custom_heading text=”Quỹ Lương Văn Can” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:center” use_theme_fonts=”yes” el_class=”escfont” link=”url:http%3A%2F%2Flvcfund.org.vn||target:%20_blank”][/vc_column_inner][/vc_row_inner]
[vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”396″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://vanhoahoc.vn”][vc_custom_heading text=”Văn hóa học” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:center” use_theme_fonts=”yes” el_class=”escfont” link=”url:http%3A%2F%2Fvanhoahoc.vn||target:%20_blank”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”782″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://snowtownsaigon.com”][vc_custom_heading text=”Snow Town Saigon” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:center” use_theme_fonts=”yes” el_class=”escfont” link=”url:http%3A%2F%2Fsnowtownsaigon.com||target:%20_blank”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”784″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://joblinks.com.vn”][vc_custom_heading text=”Joblinks” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:center” use_theme_fonts=”yes” el_class=”escfont” link=”url:http%3A%2F%2Fjoblinks.com.vn||target:%20_blank”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”781″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://honviet.com.vn”][vc_custom_heading text=”Hồn Việt” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:center” use_theme_fonts=”yes” el_class=”escfont” link=”url:http%3A%2F%2Fhonviet.com.vn||target:%20_blank”][/vc_column_inner][/vc_row_inner]
[vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”863″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://viethapharmacorp.com.vn”][vc_custom_heading text=”Việt Hà Pharma Corp” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:center” use_theme_fonts=”yes” el_class=”escfont” link=”url:http%3A%2F%2Fviethapharmacorp.com.vn%2F||target:%20_blank”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”777″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://hvktqsphianam.com”][vc_custom_heading text=”Học viện KTQS PN” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:center” use_theme_fonts=”yes” el_class=”escfont” link=”url:http%3A%2F%2Fhvktqsphianam.com||target:%20_blank”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”776″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://kidkingdom.vn”][vc_custom_heading text=”Kid Kingdom” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:center” use_theme_fonts=”yes” el_class=”escfont” link=”url:http%3A%2F%2Fkidkingdom.vn||target:%20_blank”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”779″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://thammythienkhue.vn”][vc_custom_heading text=”Thẩm mỹ Thiên Khuê” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:center” use_theme_fonts=”yes” el_class=”escfont” link=”url:http%3A%2F%2Fthammythienkhue.vn||target:%20_blank”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”780″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://hoidoanhnghiepquan2.com”][vc_custom_heading text=”Hội doanh nghiệp quận 2″ font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:center” use_theme_fonts=”yes” el_class=”escfont” link=”url:http%3A%2F%2Fhoidoanhnghiepquan2.com||target:%20_blank”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”775″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://vimecsg.com”][vc_custom_heading text=”Vimec” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:center” use_theme_fonts=”yes” el_class=”escfont” link=”url:http%3A%2F%2Fvimecsg.com||target:%20_blank”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”774″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://ntacocorp.com.vn”][vc_custom_heading text=”Ntaco” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:center” use_theme_fonts=”yes” el_class=”escfont” link=”url:http%3A%2F%2Fjoblinks.com.vn||target:%20_blank”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”783″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://pse.vn”][vc_custom_heading text=”PVFCCo SE” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:center” use_theme_fonts=”yes” el_class=”escfont” link=”url:http%3A%2F%2Fpse.vn||target:%20_blank”][/vc_column_inner][/vc_row_inner]
[/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_raw_html title=”DANH MỤC”]JTNDYiUzRURBTkglMjBNJUUxJUJCJUE0QyUzQyUyRmIlM0UlMEElNUJkb193aWRnZXQlMjBpZCUzRHdvb2NvbW1lcmNlX3Byb2R1Y3RfY2F0ZWdvcmllcy05JTVE[/vc_raw_html][/vc_column][/vc_row]