thiết kế web giá rẻ

0

[vc_row][vc_column]

CHĂM SÓC WEBSITE

STANDARDUPDATE

700.000 đ/tháng Đăng ký
 • 20 trang/tháng
 • Xử lý ảnh
 • Xử lý nội dung
 • đăng tin trên trang vàng, directory, forum
 • Chuẩn hóa SEO
 • Quản trị website
 • Sao lưu dữ liệu
 • Kiểm tra liên kết
 • Cập nhật công cụ tìm kiếm
 • Báo cáo hàng tháng

PROUPDATE

1.000.000 đ/tháng Đăng ký
 • 50 trang/tháng
 • Xử lý ảnh
 • Xử lý nội dung
 • đăng tin trên trang vàng, directory, forum
 • Chuẩn hóa SEO
 • Quản trị website
 • Sao lưu dữ liệu
 • Kiểm tra liên kết
 • Cập nhật công cụ tìm kiếm
 • Báo cáo hàng tháng

ECOMUPDATE

1.500.000 đ/tháng Đăng ký
 • 100 trang/tháng
 • Xử lý ảnh
 • Xử lý nội dung
 • đăng tin trên trang vàng, directory, forum
 • Chuẩn hóa SEO
 • Quản trị website
 • Sao lưu dữ liệu
 • Kiểm tra liên kết
 • Cập nhật công cụ tìm kiếm
 • Báo cáo hàng tháng
[/vc_column][/vc_row]